Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Połączenie dróg krajowych- Trasa Sucharskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem inwestycji jest realizacja Trasy Sucharskiego we wschodniej części miasta Gdańska. Projekt ten ma poprawić dostępność transportową Portu Gdańskiego, usprawnić funkcjonowanie układu drogowego w mieście, zwiększyć przepustowość układu komunikacyjnego miasta oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu.

Trasa Sucharskiego przebiega  od planowanego Węzła Olszynka, (który zostanie wybudowany w ramach Obwodnicy Południowej Gdańska) do ul. Elbląskiej, dalej przez istniejący most wantowy im. Jana Pawła II i od Węzła Wosia Budzysza wzdłuż ul. Sucharskiego do Węzła Ku Ujściu. Następnie od Węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte.

Przedsięwzięcie „Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego” składa się z trzech zadań inwestycyjnych o łącznej długości około 8,3 km:

Zadanie I Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska ok.2,9 km
Zadanie II Odcinek Węzeł Wosia Budzysza – Węzeł Ku Ujściu ok.2,7 km
Zadanie III Odcinek Węzeł Ku Ujściu – Terminal Promowy Westerplatte ok.2,7 km

W przypadku zadania I i zadania II będzie to droga główna ruchu przyspieszonego o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z możliwością dostępu z dróg i ulic układu lokalnego poprzez skrzyżowania dwupoziomowe. Zadanie III to droga zbiorcza z jedną jezdnią po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Projekt jest powiązany z: budową Trasy Słowackiego i budową Obwodnicy Południowej Gdańska - zadaniem realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Gdańsk).

Korzyści z realizacji projektu:

  • poprawa dostępności drogowej i zwiększenie konkurencyjności Portu Morskiego w Gdańsku;
  • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Gdańska oraz zmniejszenie kosztów społecznych i ekonomicznych ruchu drogowego w mieście;
  • ograniczenie ciężkiego ruchu samochodowego w Śródmieściu Gdańska;
  • zapewnienie dostępności drogowej innych przedsiębiorstw, korzystających z infrastruktury i usług Portu Gdańsk;
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta;
  • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Gdańska;
  • skrócenie czasu dojazdu do Portu Gdańsk;
  • poprawa płynności ruchu pojazdów;
  • polepszenie warunków życia mieszkańców.

 

Raport Środowiskowy

__________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Źródła finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet Miasta Gdańska

Całkowity koszt projektu: 472 597 328,72 ZŁ

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 378 171 192,67 ZŁ

Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-062/10-00