Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

 

Przedsięwzięcie składało się z 19 zadań inwestycyjnych, w tym:

 • 1 zadanie zrealizował Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w 2008 roku (przebudowano torowisko tramwajowe w al. gen.J.Hallera na odcinku od ul. Klinicznej do ul. Mickiewicza)
 • 2 zadania zrealizowane zostały przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku (zakup 35 tramwajów oraz przebudowa zajezdni tramwajowej „Wrzeszcz”)
 • 16 zadań inwestycyjnych realizowanych było przez GIK:
  1 zadanie obejmowało budowę linii tramwajowej „Chełm - Nowa Łódzka” na trasie od al. gen. W.Sikorskiego, wzdłuż ulic Witosa, Nowej Łódzkiej do Węzła Integracyjnego za skrzyżowaniem z ul. Świętokrzyską. W zakres tego zadania wchodziła między innymi:
 • rozbudowa Pętli Chełm
 • budowa linii dwutorowej długości ok. 2,9 km

Łącznie wybudowanych zostało ok. 6, 7 km toru pojedynczego, 7 kompletów rozjazdów i 10 przejazdów torowo - drogowych o nawierzchni z płyt gumowych. Na wszystkich przejazdach w ciągu ulic ustawiono sygnalizację świetlną.

 • przebudowano ul. Witosa na długości 0,6 km (1 jezdnia z 2 pasami ruchu i poszerzeniami przy skrzyżowaniach)
 • wybudowano Węzeł Integracyjny Nowa Łódzka z pętlą tramwajową, drogami dojazdowymi, dojściami dla pieszych peronem autobusowo–tramwajowym w celu połączenia komunikacji autobusowej z tramwajową. Na Węźle wybudowany został parking dla rowerów na ok. 250 miejsc oraz dwa parkingi dla samochodów ok. 180 miejsc. Wybudowano również budynek obsługi technicznej pętli oraz 7 przystanków tramwajowych wraz z wiatami.

Równocześnie z budową linii tramwajowej „ Chełm - Nowa Łódzka” realizowana była - przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska - budowa ul. Nowej Łódzkiej (o długości 1,9 km, 2 jezdnie z 2 pasami ruchu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 zadań obejmowało przebudowę torowisk tramwajowych zlokalizowanych w ulicach: Kliniczna, al. Rzeczypospolitej i al. gen. J. Hallera, Krasickiego, Rybołowców, Strajku Dokerów, Wolności, Pomorska, al. Wojska Polskiego, al. Grunwaldzka, Nowe Ogrody, Kartuska o łącznej długości ok. 26,0 km pojedynczego toru wraz z przebudową sieci i kabli trakcyjnych.

Z uwagi na rodzaj torowisk w ulicach Nowe Ogrody, Rybołowców, Strajku Dokerów, Wolności (torowiska wtopione w nawierzchnię jezdni) przebudowane zostały również ulice.  We Wrzeszczu, z uwagi na zmianę lokalizacji przystanków tramwajowych (przesunięcie ich za skrzyżowanie z ul. Dmowskiego w stronę Oliwy) przebudowany został odcinek jezdni al. Grunwaldzkiej od ul. Dmowskiego do ul. Konopnickiej.

Zrealizowano 4 zadania dotyczące robót elektroenergetycznych:

 • budowa stacji prostownikowej „Brzeźno” przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Chrobrego
 • budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi
 • wymiana wyłączników tzw. „szybkich” w stacjach prostownikowych
 • budowa układów sterownia zwrotnicami tramwajowymi w Nowym Porcie

Ponadto w zakresie zadań GPKM III A powstały:

 • przejazdy drogowo–torowe, przystanki, schody, pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych w miejscach istnienia w obrębie przystanków tramwajowych obiektów inżynierskich oraz usunięto kolizje podziemne i naziemne w tym z takimi sieciami jak: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczową, gazową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, itp.

Korzyści z realizacji projektu:

Poprawa stanu technicznego i rozbudowa infrastruktury tramwajowej w Gdańsku, zmierzającego do rozwoju ekologicznie przyjaznego środka transportu publicznego, jakim jest komunikacja tramwajowa.

Inne korzyści to:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego
 • polepszenie funkcjonowania ruchu ulicznego, zwłaszcza w przeciążonych ruchem obszarach miasta
 • umożliwienie korzystania z komunikacji zbiorowej osobom o ograniczonej możliwości poruszania się
 • wycofanie autobusów z tras równoległych do przyszłej sieci tramwajowej, co pozwoli na lepsze wykorzystanie taboru autobusowego do obsługi rejonów miasta pozbawionych połączenia szynowego
 • poprawa regularności kursowania
 • uatrakcyjnienie oferty przewozowej
 • skrócenie czasu podróży i poprawa komfortu podróżowania
 • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez propagowanie ekologicznie przyjaznej komunikacji tramwajowej
 • zachęcenie mieszkańców do korzystania w większym stopniu ze środków komunikacji szynowej zapewniającej coraz lepszy komfort jazdy.

 


Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III A jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Wartość projektu: 671 205 348,55 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 305 213 345,95 zł

Umowa o dofinansowanie nr POIŚ.07.03.00-00-011/10-00