Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

W dniu 6 kwietnia 2017 roku Właściciel Spółki, Gmina Miasta Gdańska, podjął, w formie Aktu notarialnego, uchwałę o zmianie nazwy Spółki i zakresie jej działalności.

Obecna nazwa Spółki brzmi:

GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE

Spółka z organiczona działalnością

Obecna działalność obejmuje świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej.

Powyższe zmiany zostały uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 kwietnia 2017 roku.

Dotychczasowa działalność Spółki, prowadzona pod nazwą: Gdańskie Inwestycje Komunalne
Sp. z o.o., w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych została skwitowana w dniu 31 marca 2017 roku przez Właściciela Spółki, Gminę Miasta Gdańska.

************************************

 

O spółce

Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. jest podmiotem prawa handlowego powołanym przez Gminę Miasta Gdańska na mocy ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju ME w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz Uchwały Rady Miasta Gdańska.

Misją Spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. jest przygotowanie, organizacja, realizacja i przekazanie do użytkowania planowanych zadań inwestycyjnych, których celem jest zaspokojenie potrzeb szeroko pojętej społeczności lokalnej w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej.

Przedmiot działalności: przygotowanie i wykonanie Przedsięwzięć Euro 2012, a w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo Budowlane inwestycji łącznie powierzonych do przygotowania i realizacji na mocy Umowy powierzenia, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Spółką (łącznie 35 oddzielnych zadań inwestycyjnych w ramach 8 Przedsięwzięć ujętych w aktach wykonawczych do ustawy o organizacji w Polsce w 2012 roku turnieju piłkarskiego), a mianowicie:

 • Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego;
 • Budowa Trasy W-Z w Gdańsku;
 • Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III;
 • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego;
 • Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku;
 • Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR;
 • Odwodnienie terenu pod stadionem piłkarskim w dzielnicy Gdańsk – Letnica;
 • Przebudowa Węzła Integracyjnego Gdańsk Śródmieście.

Realizowane zadania inwestycyjne są ukierunkowane na zmianę układu komunikacyjnego miasta, nie tylko na umożliwienie sprawnego dojazdu i opuszczenie stadionu PGE Arena w czasie imprez, ale w szczególności na zmianę w układzie docelowym, gdyż diametralnej zmianie ulegnie jakość życia mieszkańców Gdańska i Trójmiasta.

W szczególności:

 • poprawiony zostanie dostęp do rozbudowującego się lotniska w Gdańsku-Rębiechowie;
 • umożliwiony zostanie szybki wyjazd z Portu Morskiego w Gdańsku tak w kierunku Łodzi jak i Warszawy z pominięciem  Śródmieścia;
 • usprawniony zostanie system komunikacji zbiorowej poprzez wybudowanie nowych linii tramwajowych w kierunku dzielnic mieszkaniowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta, dotychczas słabo skomunikowanych z centrum;
 • powstaną nowe powiązania komunikacyjne usprawniające funkcjonowanie istniejącego układu drogowego i mające istotne znacznie dla dalszego rozwoju Gdańska;
 • zostanie zautomatyzowany system sterowania natężeniem ruchu miejskiego, co w bezpośredni sposób poprawi stan bezpieczeństwa komunikacyjnego. 

Dodatkowo zostanie wybudowane w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności, ośrodek o charakterze muzealno -dydaktycznym, mający na celu propagowanie idei i historycznego znaczenia „Solidarności”.

Wszystkie realizowane przez Spółkę inwestycje są współfinansowane przez Gminę Miasta Gdańska oraz Unię Europejską w ramach programów pomocowych.

Większość zadań inwestycyjnych przygotowanych przez GIK Sp. z o.o. została już przekazana wyłonionym w przetargach Wykonawcom.