Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

 

 

Budynek Europejskiego Centrum Solidarności powstaje na terenie byłej Stoczni Gdańskiej, na północ od Placu Solidarności, na którym wznosi się Pomnik Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 roku. Na północny wschód od Pomnika znajduje się historyczna Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz Sala BHP, gdzie 31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienie z rządem PRL. Plac Solidarności, z usytuowanym w jego północnej pierzei budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności, będzie stanowił symboliczną bramę do Nowego Miasta i będzie nową ikoną architektury. Teren lokalizacji budynku ECS umiejscowiony został w niewielkiej odległości od zabytkowego budynku Dworca Gdańska Głównego i jest z nim połączony pasażem pieszym biegnącym wzdłuż ul. Jana z Kolna i ul. Wały Jagiellońskie, który dalej - ulicami Hucisko i Targ Węglowy - prowadzi do Głównego Miasta.

Charakterystyczna, prosta bryła ECS, wnętrza o przeszklonych, lekko pochyłych ścianach idealnie będzie się wpisywać w krajobraz terenów przemysłowych stoczni, w klimat miejsca i czasów, które ma upamiętniać oraz stanowił będzie dynamiczne tło dla Pomnika Trzech Krzyży, symbolu gdańskiego zrywu „Solidarności”.                                                             

Obiekt będzie spełniał najnowocześniejsze światowe standardy tego typu placówek, zarówno w aspekcie muzealnym, jak i funkcjonalnym. Wewnątrz znajdzie się interaktywna wystawa stała prezentująca za pomocą nowoczesnych środków wyrazu idee „Solidarności” w taki sposób, aby dotrzeć do każdego odbiorcy.

Termin realizacji: X 2010 - VIII  2014

Wykonawca: Polimex Mostostal S.A.

Koszt robót budowlanych: 157 881 583,32 zł

Korzyści płynące z realizacji tego projektu to:

  • upowszechnienie wiedzy oraz skoordynowanie badań związanych z dziedzictwem Solidarnością”
  • stworzenie międzynarodowej platformy wymiany poglądów związanych z wolnością i demokracją
  • umożliwienie zorganizowanego przekazywania wiedzy o społecznym zrywie „Solidarności” jako przełomowym wydarzeniu historycznym dla Polski i Europy
  • umożliwienie organizacji nowoczesnych lekcji historii dla wszelkiego typu szkół z Polski i z zagranicy
  • budowanie świadomości społecznej związanej z pojęciem solidarności oraz kreowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich
  • rozwinięcie działalności kulturalnej inspirowanej tematyką wolności
  • umożliwienie szerokiego promowania Gdańska w Europie i na świecie jako kolebki „Solidarności”
  • popularyzacja nowoczesnej formy muzealnictwa o zasięgu międzynarodowym
  • zwiększenie liczby osób odwiedzających instytucje kultury

 

_______________________________________________________________________________________________________

Projekt Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

XI Priorytet "Kultura i dziedzictwo kulturowe"

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Wartość Projektu: 231 102 642,80 pln

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 107 532 549,59 pln