Dane teleadresowe

Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
tel.: 58-722-01-00, fax.: 58-722-01-03
e-mail: biuro@gik.gda.pl
NIP 583-304-41-36
REGON 220683773

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315357
kapitał zakładowy: 3.500.000 zł
Bank Millenium S.A. w Warszawie nr konta: 53 1160 2202 0000 0001 1899 6152