Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego

Plan zakłada realizację prac budowlanych i modernizacyjnych na kolejnych fragmentach Trasy Słowackiego, rozciągających się od lotniska im. Lecha Wałęsy do Węzła Ku Ujściu. Ten odcinek o długości około 10 km podzielony jest na cztery inwestycje:

 • Zadanie I, obejmujące odcinek Trasy Słowackiego od ulicy Spadochroniarzy do ulicy Budowlanych;
 • Zadanie II, obejmujące odcinek Trasy Słowackiego od ulicy Potokowej do alei Rzeczypospolitej;
 • Zadanie III, dotyczące odcinka Drogi Zielonej od alei gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej;
 • Zadanie IV, obejmujące odcinek Trasy Słowackiego od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu.

Realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie wiele korzyści dla miasta Gdańska, przede wszystkim poprawi warunki ruchu drogowego. Dzięki temu uda się ułatwić połączenie między Portem Lotniczym a Portem Morskim, co wpłynie na:

 • wzrost udziału ekologicznego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców;
 • poprawę bezpieczeństwa na drogach;
 • usprawnienie połączeń Obwodnicy Trójmiejskiej z innymi dzielnicami, takimi jak Wrzeszcz, Oliwa, Zaspa, Przymorze, Brzeźno i Nowy Port;
 • ułatwienie dojazdu do Portu Lotniczego Gdańsk;
 • poprawę powiązań komunikacyjnych między osiedlami Niedźwiednik i Morena oraz innymi osiedlami mieszkaniowymi na „górnym” tarasie a głównymi drogami Gdańska;
 • usprawnienie ruchu turystycznego na Pojezierzu Kaszubskim;
 • stworzenie nowego połączenia drogowego przez Martwą Wisłę, co jest niezwykle ważne dla przyszłego rozwoju miasta Gdańska.