Budowa Trasy Słowackiego – zadanie III. Zadanie zrealizowane

Zadanie trzecie (długość odcinka około 2,163 km; profil poprzeczny składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu) obejmowało:

  • Konstrukcję Trasy między aleją gen. J. Hallera a Węzłem Marynarki Polskiej
  • Przebudowę skrzyżowania alei gen. J. Hallera z ulicą Czarny Dwór na skrzyżowanie z wyspą centralną
  • Wybudowanie wiaduktu nad ulicą Kochanowskiego, terenami kolejowymi oraz ulicą Nowa Stadionowa
  • Budowę węzła typu „harfa” w rejonie skrzyżowania Trasy z ulicą Nowa Stadionowa
  • Budowę fragmentu ulicy Nowa Stadionowa
  • Budowę przejścia dla pieszych pod Trasą, łączącego teren Stadionu Piłkarskiego z ulicą Uczniowską
  • Przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej

Czas realizacji: sierpień 2011 – luty 2013

Firma wykonawcza: Budimex S.A.

Koszt prac budowlanych: 134 565 032,29 zł