Budowa trasy W-Z. Inwestycja zrealizowana

Konstrukcja Trasy W-Z rozpoczęła się ponad 60 lat temu, a w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku ukończono pierwszy fragment. Wtedy oddano do użytku odcinek ulicy Podwale Przedmiejskiej od ulicy Chmielnej do ulicy Okopowej. Prace nad rozbudową Trasy W-Z zostały przerwane na następne dwadzieścia lat, jednak dynamicznie rozwijające się miasto potrzebowało dróg, które mogłyby złagodzić ciężki ruch tranzytowy w silnie zurbanizowanych dzielnicach Gdańska. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę kolejnego odcinka, który biegł od ulicy 3-go Maja do ulicy Sikorskiego. W latach dziewięćdziesiątych przedłużono ulicę Podwale Przedmiejskiej do Bramy Żuławskiej, co umożliwiło omijanie Głównego Miasta, Wyspy Spichrzów oraz Długich Ogrodów. W 2007 roku mieszkańcy Gdańska mogli korzystać z kolejnego odcinka, który biegł od skrzyżowania z ulicą Jabłoniową do skrzyżowania z ulicą Kartuską. Trzy lata później zakończono budowę odcinka prowadzącego od alei Armii Krajowej do ulicy Łostowickiej. Wreszcie, 30 grudnia 2011 roku, pięć miesięcy przed terminem, oddano do użytku ostatni odcinek Trasy W-Z, prowadzący do Obwodnicy Trójmiasta i za nią, w okolicach skrzyżowania z ulicą Otomińską. Obecnie Trasa ma długość niespełna 12 kilometrów i stanowi kluczową arterię łączącą miasto z autostradą A1.

Zrealizowanie projektu przyniosło wiele korzyści, m.in. dogodne połączenie Śródmieścia Gdańska z Obwodnicą Trójmiasta, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na otoczenie (w tym obniżenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń), skrócenie czasu podróży oraz obniżenie kosztów przewozów transportem samochodowym oraz usprawnienie transportu zbiorowego.

Projekt „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska – Otomińska” został sfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten był realizowany w ramach priorytetu VI Drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz działania 6.1 Rozwoju sieci drogowej TEN-T.

  • Źródła finansowania Fundusz Spójności i budżet Miasta Gdańska
  • Wartość projektu: 149,2 mln PLN
  • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 100,4 mln PLN