Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności powstaje w miejscu byłej Stoczni Gdańskiej, na północ od Placu Solidarności, gdzie znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców z grudnia 1970 roku oraz Brama nr 2 i Sala BHP, w której w 1980 roku podpisano porozumienie z rządem PRL. Budynek ECS będzie stanowił symboliczną bramę do Nowego Miasta i nową ikonę architektury, usytuowany w niewielkiej odległości od Dworca Gdańskiego Głównego, połączony z nim pasażem pieszym, a następnie ulicami Hucisko i Targ Węglowy prowadzącym do Głównego Miasta.

Charakterystyczna bryła ECS idealnie wpisze się w krajobraz terenów przemysłowych stoczni i będzie stanowiła tło dla Pomnika Trzech Krzyży, symbolu gdańskiego zrywu „Solidarności”. Budynek będzie spełniał najnowocześniejsze światowe standardy w aspekcie muzealnym i funkcjonalnym, a wewnątrz znajdzie się interaktywna wystawa stała prezentująca idee „Solidarności” za pomocą nowoczesnych środków wyrazu.

Projekt ten ma na celu upowszechnienie wiedzy oraz skoordynowanie badań związanych z dziedzictwem „Solidarności”, stworzenie międzynarodowej platformy wymiany poglądów związanych z wolnością i demokracją, umożliwienie zorganizowanego przekazywania wiedzy o społecznym zrywie „Solidarności” jako przełomowym wydarzeniu historycznym dla Polski i Europy, organizację nowoczesnych lekcji historii dla szkół z Polski i zagranicy, budowanie świadomości społecznej związanej z pojęciem solidarności oraz kreowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich, rozwijanie działalności kulturalnej inspirowanej tematyką wolności, szerokie promowanie Gdańska jako kolebki „Solidarności” oraz popularyzację nowoczesnej formy muzealnictwa o zasięgu międzynarodowym. Koszt robót budowlanych wyniósł 157 881 583,32 zł, a termin realizacji był od października 2010 do sierpnia 2014.