Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III B.

Po zrealizowaniu etapu III A Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, który obejmował m.in. budowę linii tramwajowej Chełm – Nowa Łódzka oraz modernizację już istniejących tras, przyszedł czas na realizację etapu III B. W ramach tego etapu powstanie nowa linia tramwajowa, łącząca Śródmieście Gdańska z dzielnicą Piecki-Migowo, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji miejskiej oraz zwiększenia liczby pasażerów.

Nowa linia tramwajowa będzie przebiegać od Pętli Siedlce ulicami Kartuską, Nowolipie i Rakoczego, aż do przystanku Brętowo Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W przyszłości będzie też obejmować odgałęzienia od ulicy Rakoczego do ulicy Bulońskiej. Projekt wykonane zostało przez Biuro Inżynieryjne Usług Projektowych Sp. z o.o. z Krakowa, a wykonawcę wyłoniła Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. wraz z firmą RAJBUD Sp. z o.o.

Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku, a faktyczna budowa rozpocznie się wiosną 2014 roku. Całkowity koszt projektu to 255 330 984,37 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwutorowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą, przebudowę skrzyżowania ulic Piekarnicza/Rakoczego, przebudowę Pętli Siedlce na węzeł integracyjny, budowę przystanku „Rakoczego” przy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ustawienie tablic Systemu Informacji Pasażerskiej typu LED na peronach przystanków, budowę stacji prostownikowej z ogrodzeniem, drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną, budowę obiektów inżynierskich, takich jak mury oporowe, estakady i przepusty, budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Nowolipie – Rakoczego, przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Rakoczego oraz likwidację przepompowni wody Nowolipie.

Planowany termin zakończenia budowy nowej linii tramwajowej to 30 września 2015 roku.