Alicja Sawicka

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności powstaje w miejscu byłej Stoczni Gdańskiej, na północ od Placu Solidarności, gdzie znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców z grudnia 1970 roku oraz Brama nr 2 i Sala BHP, w której w 1980 roku podpisano porozumienie z rządem PRL. Budynek ECS będzie stanowił symboliczną bramę do Nowego Miasta i nową ikonę architektury, usytuowany […]